Κατανοούμε τις απαιτήσεις σας

Οι ιδέες σας γίνονται
πραγματικότητα

Καταγράφουμε, Αναλύουμε, Σχεδιάζουμε και τις Αναπτύσσουμε

Οι υπηρεσιες μας

Για τις ανάγκες σας,
έχουμε λύσεις παντός τύπου.

Web
Κατασκευή φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων & e-shop. Ανάπτυξη web εφαρμογών.
Υλοποίηση έργων
Υλοποίηση web, τοπικών & mobile εφαρμογών. Ολοκληρωμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.
Social media
Δημιουργία και διαχείριση των λογαριασμών social media. Διαφημίσεις Facebook , Google, Instagram

Ανάπτυξη λύσεων

 • Καταγραφή απαιτήσεωv
  timeline-image-01
  Κάνουμε συναντήσεις έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και τις καταγράφουμε.
 • Σχεδίαση
  timeline-image-01
  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας κάνουμε τις απαραίτητες σχεδιάσεις του συστήματος σας. Σας δείχνουμε τις αλλαγές και προχωράμε στην ανάπτυξη.
 • Ανάπτυξη
  timeline-image-01
  Εφόσον καταλήξουμε στην σωστή σχεδίαση αρχίζουμε την ποιο χρονοβόρα διαδικασία. Την ανάπτυξη όπου γράφουμε των κώδικα ο οποίος θα κάνει όλες τις ενέργειες.
 • Τελικός έλεγχος
  timeline-image-01
  Μόλις έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση και αφού περάσει από πολλούς ελέγχους κάνουμε έναν τελικό έλεγχο μαζί με εσάς.
 • Παράδοση
  timeline-image-01
  Μετά τον τελικό έλεγχο φτάνουμε στο ποιο καλό στάδιο. Στη παράδοση του έργου που θα καλύπτει τις ανάγκες σας.
 • Συντήρηση
  timeline-image-01
  Μετά την παράδοση δεν σταματάει η υποστήριξη και η συντήρηση των συστημάτων που παρέχουμε.