Πώληση λογισμικού

Εκτός από τις custom λύσεις που προσφέρουμε κάνουμε και μεταπώληση ορισμένων ποιοτικών λογισμικών. Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα λογισμικό το οποίο βρίσκεται στην λίστα μας ή θέλετε να βρούμε τις καλύτερες τιμές για εσάς το χουμε! Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε αρκετές αγορές έτσι ώστε να πάρετε τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Υποστήριξη λογισμικού

Για τα λογισμικά που παράγουμε και για τα λογισμικά που κάνουμε μεταπώλησης έχετε πάντοτε υποστήριξη από εμάς. Τι θα γίνει όμως εάν έχετε ήδη αγορασμένο ένα σύστημα; Ναι!!! υποστηρίζουμε και συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από άλλους είτε στα προβλήματα που μπορούν να παρουσιάσουν είτε στις προσθήκες που χρειάζονται η ακόμα και στη χρήση τους.

Δίκτυα Η/Υ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη σχεδίαση των δικτύων υπολογιστών και την υλοποίηση τους παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (routers, switches κ.τ.λ). Κάνοντας χρήση των προτύπων σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις και τις οικονομικότερες τιμές ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ελάτε να κάνουμε μια συζήτηση για τις ανάγκες σας και θα βρούμε την λύση που χρειάζεστε.

1
01. Ανάλυση Αναγκών
Ανάλυση αναγκών και στόχων σχετικά με την ιστοσελίδα που θέλετε να κατασκευάσετε και συγκέντρωση όλου του απαραίτητου υλικού.
2
02. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Σχεδιασμός και ανάπτυξη με χρήση νέων τεχνολογιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας και ενσωμάτωση του περιεχομένου.
3
03. Ποιοτικός Έλεγχος & Παράδοση
Τελικός έλεγχος & διαμόρφωση της ιστοσελίδας μετά από πιθανές αλλαγές σας. Εκπαίδευση στο σύστημα διαχείρισης & παράδοση της ιστοσελίδας.